Välkommen till Brf

Denna bostadsrättsförening har X lägenheter och ligger i X.

Skriv en kort och inbjudande text som lockar potentiella framtida medlemmar i föreningen till mer läsning. Vanlig information som många föreningar skriver om är trevliga saker i omgivningarna, kommunikationer, besöks- och postadresser och eventuella särskilda egenskaper med föreningen som gör den extra attraktiv.

Byt gärna ut bilden i sidhuvudet mot en trevlig bild från föreningens omgivning för att göra hemsidan mer personlig.

Besök JMs projektsida för ytterligare information: anpassad länk


JM lägger grunden till ett bättre liv

JM har arbetat med projektutveckling av bostäder i mer än 70 år. Detta skapar trygghet för dig som kund och det garanterar också kommuner och andra intressenter en samarbetspartner med lång erfarenhet och stor kompetens. Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.

JM är idag Sveriges ledande projektutvecklare av bostäder och bedriver även verksamhet i Norge och Finland.